Sister Diane Smith
Sister Diane SmithGeneral Superior
Sister Donna Smith
Sister Donna SmithAssistant General Superior
Sister Janelle Banko
Sister Janelle BankoCouncil Member
Sister Mary John Cook
Sister Mary John CookCouncil Member
Sister Patricia Eleanor
Sister Patricia EleanorCouncil Member